Bij het inschrijven gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van GYM HASSELBAINK.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN GYM HASSELBAINK,

 

De cursist schrijft zich tot wederopzegging met een minimum van één heel lesseizoen in voor Eén of meerdere vaste lesuren per week. Volwassenen hebben de mogelijkheid om gemiste lessen op een ander tijdstip in te halen.

Kinderen t/m 4 jaar kunt u ook voor een half lesseizoen opgeven.  

Een lesseizoen loopt van 1 September tot 1 juli  (Gym Hasselbaink volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling, zoals door de overheid wordt vastgesteld voor het basisonderwijs. Het lesseizoen bestaan uit 38 lesweken.

U dient zelf de contributie over te maken binnen 10 dagen na inschrijving!  u ontvangt een betalingsmail van ons met daarin de betalingswijze, de tarieven kunt u vinden op onze website (meerdere termijnen betaald u via de door ons opgestelde tabel!/ tijdschema. Let op, per termijn komt er dan 2,50 bij)  Let op, betaal op tijd voor eventuele aanmaningkosten. Betaalt u niet op tijd dan zullen wij genoodzaakt zijn dit uithanden te geven.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Ontheffing is enkel mogelijk bij langdurige ziekte (met dokters verklaring).  

Gym Hasselbaink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoek geraakte goederen en ongevallen voor, tijdens of na de lessen (inclusief de heen en terugreis naar zowel sportstudio, wedstrijden, demo’s en uitvoeringen) van de cursisten. Gym Hasselbaink geeft op een verantwoorde, goed opgebouwde en onderbouwde manier les waardoor er alles aan wordt gedaan de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk te maken. Wij adviseren geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen.

Bij verhindering/ziekte van de docent is het mogelijk dat de les komt te vervallen, we zullen uiteraard eerst proberen deze docent te vervangen indien mogelijk wordt een les ingehaald.

In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan Gym Hasselbaink niet debet is zoals schade aan het bedrijf en of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot het bedrijf om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsmaatregelen is Gym Hasselbaink niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Gym Hasselbaink behoudt het recht om in deze genoemde situaties geen (volledige) restitutie van lesgelden uit te keren.

Een nieuwe les wordt opgestart bij minimaal 6 kinderen.

Correcte kleding en schoenen (mag niet buiten op gelopen zijn!) zijn vereist. Kauwgom, mobieltjes en sieraden zijn in de les niet toegestaan.  

Gym Hasselbaink maakt foto’s en filmpjes, met doel een leuke herinnering voor u en ons vast te leggen van lessen, demo’s en activiteiten. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden b.v. op onze flyers en/of website. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. Gym Hasselbaink zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.  

Onze lessen zijn besloten/zonder publiek (gedurende het les jaar worden er kijkdagen georganiseerd). Zie onze agenda.  

Bij te late betaling wordt er 10,00 administratiekosten berekend (per keer!) Gym Hasselbaink behoudt zich het recht de toegang tot de les te weigeren indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft!

Wij gaan zorgvuldig met jou/u gegevens om en gebruiken deze om u de informatie van onze activiteiten te verschaffen. Gym Hasselbaink verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou/u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.